Nội Quy Diễn Đàn

Go down

Nội Quy Diễn Đàn

Post  lion.mini on Fri Jun 10, 2011 9:13 am

Nội Quy Diễn Đàn

I. TỔNG QUAN

1 Diễn Đàn Bạch Kim (viết tắt DDBK) được thành lập với mục đích tạo ra sân chơi và phổ biến kiến thức lân sư rồng đến các thành viên và cộng đồng. Đây là diễn đàn giải trí thuần túy, phi tôn giáo, phi chính trị và tuân thủ pháp luật nhà nước.

2 Thành phần Ban Quản Trị diễn đàn bao gồm các moderator điều hành từng chuyên mục và các supermod điều hành chung

3 Nội quy thể hiện quan điểm của Ban Quản Trị về vấn đề điều hành diễn đàn. Mọi thành viên đều phải tuân thủ nội quy diễn đàn.

4 Nội quy có thể được thay đổi, chỉnh sữa và bồ sung để phù hợp với tình hình phát triển của diễn đàn. Đối với các trường hợp ngoại lệ, Ban Quản Trị sẽ cân nhắc và thông qua quyết định cuối cùng

5 Ban Quản Trị khuyến khích việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và kinh doanh giữa các cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp trên tinh thần tuân thủ nội quy và quy chế mua bán.

[b]II. ỨNG XỬ


2.1 Khuyến khích sử dụng chữ ký làm đường dẫn đến trang web cá nhân, blog hay diễn đàn khác.

2.2 Khuyến khích sử dụng tiếng Việt có dấu.

2.3 Không chấp nhận việc tranh cãi, trả đũa hay công kích bất kỳ cá nhân hay tập thể nào một cách công khai. Nếu cảm thấy có vấn đề, bạn hãy sử dụng các hình thức khác như PM, email, điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể liên hệ với Ban Quản Trị để được trợ giúp.

2.4 Ban Quản Trị không xử lý các vụ việc phát sinh từ PM (ngoại trừ PM “công vụ”*). Trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể liên hệ Ban Quản Trị để được trợ giúp.

2.5 Khi có thắc mắc, khiếu nại, thành viên có thể gửi PM đến moderator ở chuyên mục liên quan hay đại diện Ban Quản Trị (nick: lion.mini/email: lansurongbachkimduong off bon.stud@yahoo.com).

III. NỘI DUNG

3.1 Nội dung được định nghĩa ở đây bao gồm thread, post, hình ảnh, link (và nội dung mà nó trỏ tới), nick, avatar và chữ ký.

3.2 Ban Quản Trị có toàn quyền xử lý mọi nội dung trên diễn đàn bao gồm chỉnh sửa, di dời, gộp, tách và xóa dựa trên nhu cầu thực tế ở từng thời điểm. Tùy trường hợp cụ thể và mức độ ảnh hưởng mà Ban Quản Trị sẽ quyết định có thông báo trên diễn đàn hay không.

3.3“Nội dung phạm quy” bao gồm a/ nội dung vi phạm pháp luật, b/ nội dung gây tranh cãi về chính trị, văn hóa, tôn giáo và chủng tộc c/ nội dung gây kích động, đe dọa, thù hằn, chia rẽ và xúc phạm đến một cá nhân hay tập thể d/ nội dung khiêu dâm.

Nội dung phạm quy sẽ bị xóa mà không cần phải thông báo trước. Thành viên vi phạm tùy mức độ sẽ được nhắc nhở và xử lý như trình bày ở phần IV. XỬ LÝ VI PHẠM.

3.4 “Nội dung không phù hợp” bao gồm a/ chữ không dấu, b/ thread sai vị trí quy định, c/ post sai chủ đề, d/ trích dẫn thiếu xuất xứ, e/ spam, f/ nick đồng âm hay tương tự với nick có sẵn, g/ quảng cáo ngoài lãnh lân sư rồng
Nội dung không phù hợp sẽ được moderator xử lý tùy trường hợp cụ thể bao gồm chỉnh sửa, di dời hay xóa. Thành viên vi phạm tùy mức độ sẽ được nhắc nhở và xử lý như trình bày ở phần IV. XỬ LÝ VI PHẠM.

3.5 Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật đối với mọi nội dung mà mình đưa lên diễn đàn kể cả hộp thư cá nhân (PM).

3.6 Nội dung trên diễn đàn bị hạn chế về dung lượng và thời gian như quy định ở phần V. HẠN CHẾ nhằm đảm bảo host không bị tràn. Ban Quản Trị sẽ không giải quyết khiếu kiện về những bài viết vượt quá khung quy định.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

4.1 Thành viên phản ứng tiêu cực với PM “công vụ”* sẽ bị moderator nhắc nhở hay ban nick tùy mức độ vi phạm.

*PM “công vụ” được định nghĩa ở đây là PM từ Ban Quản Trị gửi cho các thành viên để thông báo, nhắc nhở về các vấn đề liên quan đến diễn đàn.

4.2 Thành viên đăng nội dung phạm quy sẽ bị moderator nhắc nhở (bằng PM hay ngay trong post phạm quy) hay ban nick tùy mức độ vi phạm.

4.3 Thành viên đăng nội dung không thích hợp sẽ bị moderator nhắc nhở (bằng PM hay ngay trong post có nội dung không thích hợp).

4.4 Các cấp độ xử lý:

- Nhắc nhở lần 2: ban nick 3 ngày
- Nhắc nhở lần 3: ban nick 7 ngày
- Nhắc nhở lần cuối : ban nick vĩnh viễn.

4.5 Ban Quản Trị có quyền bãi bỏ việc ban nick tùy từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể.

V. HẠN CHẾ

5.1 Hiển thị không quá 8 trang trong mỗi chuyên mục (ngoại trừ chuyên mục đặc biệt do Ban Quản Trị quy định). Ban Quản Trị có quyền xóa các thread cũ từ trang thứ 9 mà không cần thông báo trước.

5.2 Hiển thị không quá 8 trang trong mỗi thread (ngoại trừ thread đặc biệt do Ban quản trị quy định). Ban Quản Trị có quyền xóa các post cũ từ trang thứ 9 mà không cần thông báo trước.

5.3 Ban Quản Trị có quyền xóa các thread/post cũ trên 3 tháng mà không cần thông báo trước.

5.4 Dung lượng file chữ ký không quá 50 Kb.


Ban quản trị diễn đàn Bạch Kim Đường
avatar
lion.mini

Tổng số bài gửi : 27
Join date : 2011-06-10

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum